Rollpresentationen

Din rollpresentation ska innehålla:

 • Ett namn
  • engelskt.
  • på alla sociala danser i Staden används namnskyltar. Du behöver alltså inte oroa dig för att inte lyckas komma ihåg namnen på alla du träffar under kvällen.
 • En kort beskrivning av din närmaste familj
  • Föräldrar? Partner? Barn?
 • Några personlighetsdrag
  • Börja enkelt och bygg på. Glad, sur, naiv, patriotisk, cynisk etc.
 • Ett mål för kvällen 
  • Ex. Ikväll vill jag…
   • …dansa så mycket jag kan, med så många som möjligt!
   • …fria till min partner.
   • …ta värvning i det militära.
   • …få jobb på Fabriken.
 • OBS! Låt bli långa haranger om var exakt din roll befunnit sig de senaste åren. Det är inte intressant för spelet denna kväll. En kort sammanfattning räcker gott. Ex. ‘Henry har varit utomlands en längre tid, bland annat i Indien, men han tog sitt förnuft till fånga, kom hem och tog värvning tidigt i våras.’. Sedan går du in på vad din roll tänker och känner just nu.

Skicka din rollpresentation till varsistanatttillsammans A gmail.com

Resterande detaljer kan du bestämma på två olika sätt:

Planera i förväg
Gå på de frivilliga deltagarträffarna, spåna med folk i facebookgruppen, bestäm relationer och grupprelationer (och tillhörande intriger, en relation är alltid en process) och hur det kom sig att du hamnat där du hamnat. Kom sedan till lajvet och lägg tillrätta de sista detaljerna genom att lägga till personer eller händelser som byggs in där och då. Var beredd på att bjuda in andra där det är möjligt.

Dyk upp med enbart “rollskelettet”
Maximera användningen av workshopen för rollarbete i små grupper genom att enbart bestämma relationer och intriger på plats med de medspelare du hamnar med. Gå med i redan existerande relationer och intriger eller träffa andra som ville handla som du och bestämma allt just på lajvdagen.