Färdiga roller

På denna sida lägger vi upp rollpresentationerna allt eftersom de kommer in. Tanken är att ni som spelare lätt ska kunna hitta andra vars yrken passar ert (alt. er grupp) och därigenom skapa kontakter och relationer.

Om vi inte fått in en rollpresentation vid tiden för utskrift (runt 1 december) kommer spelaren finnas med i enbart rollnamn och yrke.