Vad är lajv?

Levande rollspel eller lajv (från engelska live, live role-playing, även LARP av Live Action Role-Playing) liknar improvisationsteater men utan publik. I en påhittad verklighet har alla spelare en roll som skall gestaltas så trovärdigt som möjligt. Men hjälp av förutbestämda karaktärsdrag, rekvisita och kläder skapas en gemensam historia. Målet är inte att vinna utan att ha en givande och underhållande upplevelse tillsammans med sina medspelare. Under lajvet talar och uppför sig spelarna i enlighet med de påhittade rollerna och deras värld. Det finns en övergripande ramberättelse, men inom den har spelarna stor frihet att själva driva handlingen åt nya håll. Bara fantasin sätter gränser. Lajv handlar inte om att fly verkligheten utan att förstå den. Lajv används också i skolor och i olika utbildningsformer för att få deltagarna att lära sig och få olika perspektiv på allt från historia till hur gruppdynamik fungerar.

Rollen
På ett lajv gestaltar alla deltagarna en roll – som skådespelare i en teaterpjäs, men utan bestämt manus och utan publik. Rollen har en massa egna åsikter, farhågor och funderingar, som man uttrycker i sitt spel. Det kommer troligen hända att rollen i vissa frågor har radikalt olika åsikter än du som spelare – du kanske tycker att pacifism är det enda rätta, medan din roll kanske tycker att det kan liknas vid feghet. Alla relationer (vänskapsband, kärleksaffärer, syskonrelationer etc.) som är nedskrivna i era roller är på olika sätt viktiga för lajvet som helhet.

Liten ordlista
Ja, vi vet att vissa begrepp kan ha flera betydelser beroende på var i Sverige man lajvar, men för att slippa förvirring försöker vi hålla oss till detta och skrattar om det uppkommer missförstånd.

Lajvare = En individ som utövar hobbyn lajv.

Spelare = En lajvare som befinner sig på ett lajv och alltså spelar mot andra i en pågående fiktiv berättelse.

IN = När en lajvare befinner sig på ett lajv och aktivt spelar sin roll. Ett objekt kan också vara IN om det tillhör tidsperioden som lajvet utspelar sig på, exempelvis en uniform.

OFF = När en lajvare befinner sig på ett lajv men är sig själv, sitt verkliga jag. Ett objekt kan också vara OFF om det tillhör något utanför den aktuella tidsperioden, exempelvis en mobiltelefon på ett lajv där såna inte existerar.

IFF = När en spelare befinner sig i en IN-situation men måste säga något som är OFF. Man måste då maskera sina ord så att de passar in i kontexten. Exempelvis blir ”Jag måste kolla min mobil” = ”Jag måste se om jag fått ett telegram”. Alla spelare förstår att detta är en IFF-kommentar, men det stör inte på långa vägar lika mycket som en ren OFF-kommentar skulle göra. Ibland är det dock bättre att bara smita iväg, det är sällan det förväntas av en att man ska förklara precis allt.

Roll = Den karaktär/person som en spelare använder på ett lajv. Rollen hittar lajvaren ofta på själv – personlighet, utseende o.s.v. – utefter de riktlinjer som arrangörerna för ett lajv satt ut.

Stämning = Den känsla som spelaren strävar efter när denne är IN, en känsla av att allt passar in i kontexten och känns fullkomligt äkta enligt det gällande temat.

Bleed = När spelarens känslor läcker över till rollen eller tvärt om, eller när verkligheten “sipprar in” i fiktionen genom t ex associationer. Läckage uppstår ofta i lajv eftersom spelaren och rollen delar samma kropp.

För fler ord och deras förklaringar, kolla http://inlajv.se/visa/24/lajvordlistan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s