Världen/fiktionen

 

På Vår Sista Natt Tillsammans försöker vi hålla ramberättelsen så enkel som möjligt och följa vad vi kallar vårt här-och-nu-koncept. Det som spelar roll under spelets gång är helt enkelt vad som händer i rummet, i situationen, i samtalet. Allt i ramverket försöker vi rikta till att det ska vara användbart i spelet just när det händer. Vi vill dock presentera några riktlinjer för alla att förhålla sig till:

  • Det är mindre än tre veckor kvar till Jul! Att komma på en julklapp att ge till den som ska ut eller bli kvar är alltså en tanke som många bär på.
  • Vi befinner oss i England, i Staden 15 mil söderut (längs med kusten) från London. Staden existerar enbart i lajvvärlden, men geografin överlag stämmer med Englands. Dock är inte dessa geografiska detaljer särskilt viktiga för spelet. Vi har en Fabrik (som tillverkar bomber), ett Universitet, ett Sjukhus och en vida utsträckt Landsbygd.
  • Vår värld är en könsneutral sådan. Sexuell läggning är fullkomligt ointressant rent värdegrundsmässigt och alla kön värderas lika. Du är den du är.
  • Religionen: det finns en könlös Gud som benämns hen. Prästen kommer att tala om kärlek, omtanke och själslig styrka, liksom att stå upp för sina älskade. Religionen är annars generellt baserad på kristendom.
  • Vi befinner oss i december 1943, i mitten av andra världskriget (1939 – 1945). Storbritannien har en allians med Frankrike och USA + Kanada. Kina räknas också som en allierad. Fienden är axelmakterna: Tyskland, Italien och Japan.
  • För dig som var med på Del I och vill spela samma roll – Del I utspelades i maj 1943. Det är alltså 7 månader senare.
  • Förutom riktlinjerna här ovan finns det inga krav på historiskt kunnande för att vara med på lajvet. Det som räknas är..? Just det, vad som händer här och nu.