Deltagarträffar

Efter vårt förra arrangemang fick vi önskemål om fler deltagarträffar inför nästa lajv. Därför erbjuder vi nu våra deltagare möjligheten att träffa varandra och med hjälp av arr och funktionärer diskutera lajvets vision och hur en vill lägga upp sin roll och dennes relationer. Både som civil och militär har du fyra träffar att välja mellan, eller kom på allihop! Deltagarträffarna är helt frivilliga och det är fullt möjligt att få en bra lajvupplevelse även om en inte hinner dyka upp på någon träff.

Plats för deltagarträffarna meddelas allt eftersom här på sidan och på facebook, planen är att träffas på fik i centrala Uppsala. Tågen från Stockholm går regelbundet och det tar 40 minuter att resa.

Deltagarträff 1, civila: 27 september, klockan 14.00-17.00, på Ofvandahls Café

Deltagarträff 2, militärer: 5 oktober, klockan 14.00-17.00, på Ofvandahls Café

Deltagarträff 3, alla: 11 oktober, klockan 14.00-17.00, på Ofvandahls Café

Deltagarträff 4, alla: 1 november, klockan 14.00-17.00, på Café Linné (INTE Hörnan)

Deltagarträff 5, alla: 8 november

Deltagarträff 6, alla: 15 november, klockan 14.00-17.00, på Café Linné (INTE Hörnan)